Fasiliti

 Kemudahan fasiliti yang lengkap di sekitar kawasan penempatan Kolej FELCRA memudahkan proses pembelajaran secara amali dijalankan di sini.

Antara kemudahan yang tersedia adalah seperti:

  1. Pusat pembenihan padi
  2. Pusat semaian benih kelapa sawit
  3. Terdapat kawasan tanaman sawit dan padi yang luas
  4. Bengkel kejuruteraan dan makmal FELCRA

Mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kursus Diploma Pengurusan Ladang bakal menikmati kemudahan tersebut bagi tujuan pembelajaran secara amali.

Galeri

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background