IKLAN JAWATAN KOSONG KOLEJ FELCRA – TARIKH TUTUP 17 JANUARI 2018

IKLAN JAWATAN KOSONG KOLEJ FELCRA

Kami merupakan sebuah Institusi Pendidikan Tinggi Swasta di bawah FELCRA Berhad, Syarikat Milik Kerajaan (GLC) yang terlibat dalam bidang pendidikan serta yang berkaitan dengannya. Selaras dengan perkembangan Kolej, kami mempelawa individu-individu yang berkelayakan, berpengalaman, kreatif, inovatif dan berwawasan bagi mengisi kekosongan jawatan untuk bidang berkaitan sebagaimana berikut:-

1. PEMBANTU EKSEKUTIF (TEKNIKAL/PENYELENGGARAAN) : 1 KEKOSONGAN(TARAF JAWATAN : KONTRAK)

Syarat Lantikan: Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
1. Warganegara Malaysia; 2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak melebihi 35 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; 3. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 (Elektrikal/Pertukangan dan setara) atau Sijil Pelajaran Malaysia atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan 4. Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan 5. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya satu (1) tahun di dalam bidang berkaitan.6. Bersedia untuk bertugas bila-bila masa di luar waktu bekerja biasa atau bekerja secara bergilir-gilir (shift) atau semasa cuti awam dan juga hendaklah bersedia untuk bertugas di mana-mana diarahkan.

 Gaji yang ditawarkan adalah berdasarkan kelayakan dan pengalaman tertakluk kepada Skim Perkhidmatan FELCRA Education Services Sdn Bhd.

i) Borang permohonan hendaklah menggunakan BORANG PERMOHONAN UNTUK JAWATAN KOSONG yang boleh dimuat turun di laman sesawang www.kolejfelcra.edu.my  Permohonan yang tidak menggunakan borang tersebut akan ditolak.

ii) Hanya satu jawatan boleh dipohon bagi setiap satu borang.

iii) Borang yang telah lengkap diisi beserta salinan sijil-sijil yang telah disahkan hendaklah dikemukakan secara emel kepada :
Timbalan Pendaftar : sitihaliza@kolejfelcra.edu.my

Tarikh Tutup Permohonan:- 17 Januari 2018

CATATAN TAMBAHAN

a) Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja yang akan dipanggil untuk ditemuduga.

b) Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan/temu duga jawatan ini tidak akan ditanggung oleh Kolej FELCRA.

BORANG PERMOHONAN JAWATAN KOSONG —- SILA KLIK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *