SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB RASMI KOLEJ FELCRA Kolej Felcra » Latar Belakang

PROFIL KOLEJ

 • Nama Kolej

  Kolej Felcra
 • Tarikh Penubuhan

  25 Mei 2012
 • Tarikh Pendaftaran

  18 Januari 2015
 • Alamat Institusi

  Bandar Baru Seberang Perak, 36800, Kampung Gajah, Perak Darul Ridzuan.
 • No Telefon

  05 – 6551 190

MATLAMAT KOLEJ

 • VISI

  Menjadi sebuah institusi pendidikan yang berteraskan kecemerlangan akademik bagi melahirkan graduan yang berilmu, bersahsiah murni, berdaya saing dan mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi dalam industri.
 • MISI

  • Menawarkan pendidikan berkualiti bertaraf global.
  • Mewujudkan perkongsian pintar antara kolej, institusi pendidikan dan industri dalam dan luar negara.
  • Menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang berkaitan dengan pertanian dan perladangan.
 • FALSAFAH

  • Kolej ini dibangunkan berdasarkan cita-cita dan wawasan pengasas dan pemegang saham untuk menjadi sebuah institusi pengajian tinggi yang cemerlang.
  • Kolej ini berhasrat untuk menjadi penyedia perkhidmatan pendidikan terkemuka bagi penduduk luar bandar.
  • Kolej ini akan berusaha ke arah menghasilkan hubungan terbaik dan berintegriti dengan rakan-rakan strategik bagi memastikan penyampaian perkhidmatan cemerlang dan mematuhi segala peraturan-peraturan yang berkaitan.
  • Kolej ini menggalakkan kecemerlangan individu dan kumpulan serta menitik beratkan tenaga kerja yang cekap dan kerja berpasukan.
 • NILAI-NILAI TERAS

   • COMMITMENT
   • INTEGRITY
   • TEAMWORK
   • INNOVATION
   • EXCELLENCE
   • ENTREPRENEURSHIP

 • MOTTO

  Membina Masa Hadapan Dengan Pendidikan