Latar Belakang

Profil & Matlamat Kolej

Membina Masa Hadapan Dengan Pendidikan

 • COMMITMENT
 • INTEGRITY
 • TEAMWORK
 • EXCELLENCE
 • Kolej ini dibangunkan berdasarkan cita-cita dan wawasan pengasas dan pemegang saham untuk menjadi sebuah institusi pengajian tinggi yang cemerlang.

 • Kolej ini berhasrat untuk menjadi penyedia perkhidmatan pendidikan terkemuka bagi penduduk luar bandar.

 • Kolej ini akan berusaha ke arah menghasilkan hubungan terbaik dan berintegriti dengan rakan-rakan strategik bagi memastikan penyampaian perkhidmatan cemerlang dan mematuhi segala peraturan-peraturan yang berkaitan.

 • Kolej ini menggalakkan kecemerlangan individu dan kumpulan serta menitik beratkan tenaga kerja yang cekap dan kerja berpasukan.

 • Menawarkan pendidikan berkualiti bertaraf global.

 • Mewujudkan perkongsian pintar antara kolej, institusi pendidikan dan industri dalam dan luar negara.

 • Menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang berkaitan dengan pertanian dan perladangan.

Menjadi sebuah institusi pendidikan yang berteraskan kecemerlangan akademik bagi melahirkan graduan yang berilmu, bersahsiah murni, berdaya saing dan mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi dalam industri.

Tel : 05 – 6551 575

Faks : 05 – 6551 102

Bandar Baru Seberang Perak, 36800, Kampung Gajah, Perak Darul Ridzuan.

18 Januari 2015

25 Mei 2012

Kolej FELCRA