DIPLOMA PEMASARAN (MQA/PA9156-N/342/4/0206-08/2022)

 

 • Nama Program :

  Diploma Pemasaran

 • Pengenalan Program :

  Penawaran kursus adalah bagi melahirkan pelajar yang berkualiti di peringkat diploma dalam bidang Diploma Pemasaran bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama dan juga memenuhi keperluan pasaran kerja masa hadapan. Kurikulum yang digunapakai adalah berdasarkan kurikulum yang digubal oleh Jawatankuasa Kurikulum Kolej FELCRA dan kurikulum tersebut selaras dengan kurikulum kebangsaan. Program ini menitik beratkan pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar dan mampu meningkatkan kualiti dan keberkesanan pengajaran program Diploma Pemasaran yang ditawarkan oleh Kolej FELCRA. Pelajar-pelajar yang menamatkan program ini dapat melayakkan diri ke peringkat ijazah di dalam bidang-bidang seumpamanya yang berkaitan selain berkebolehan untuk menguruskan perniagaan atau menceburi bidang perniagaan.

 • Jam kredit :

  92 Jam Kredit

 • Syarat Kemasukan :

  i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kepujian dalam mana-mana matapelajaran, atau ii. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara dengan minimum Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran, atau iii. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum Gred Maqbul, atau iv. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) sekurang-kurangnya tahap 3 dalam bidang berkaitan, lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat 1 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran, atau v. Lulus Sijil (SKM) (Tahap 3 KKM) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau vi. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

 • Syarat Umur Kemasukan :

  Tiada

 • Tempoh Pengajian :

  5 semester

 • Prospek Kerjaya :

  Eksekutif Pemasaran / Usahawan / Membuka Perniagaan Sendiri.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *