Falsafah

  • Kolej ini dibangunkan berdasarkan cita-cita dan wawasan pengasas dan pemegang saham untuk menjadi sebuah institusi pengajian tinggi yang cemerlang.

  • Kolej ini berhasrat untuk menjadi penyedia perkhidmatan pendidikan terkemuka bagi penduduk luar bandar.

  • Kolej ini akan berusaha ke arah menghasilkan hubungan terbaik dan berintegriti dengan rakan-rakan strategik bagi memastikan penyampaian perkhidmatan cemerlang dan mematuhi segala peraturan-peraturan yang berkaitan.

  • Kolej ini menggalakkan kecemerlangan individu dan kumpulan serta menitik beratkan tenaga kerja yang cekap dan kerja berpasukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *