Visi

Visi

Menjadi sebuah institusi pendidikan yang berteraskan kecemerlangan akademik bagi melahirkan graduan yang berilmu, bersahsiah murni, berdaya saing dan mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi dalam industri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *