PENGURUSAN TERTINGGI KOLEJ FELCRA

TN. HAJI EISA BIN MOHAMED
Penyelas Kolej FELCRA
EN. SYAHRIZAN BIN ZAINAN
Ketua Bahagian Hal Ehwal Akademik
EN. MOHD MALIKI BIN KAMARAUL ZAMAN
Pendaftar
PN. JULIANA BINTI MOHD REDZUAN
Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar
EN. MOHAMAD RADHI BIN MD YASIN
Ketua Bahagian Pemasaran

 

EN. MOHD KHAIRIL AMIR BIN ABDUL RAHMAN
Ketua Bahagian Pendidikan Berterusan

 

EN. SYED AZEEZAL RAHMAN WAFFA BIN SYED AYOUB
Penolong Bendahari